Privacybeleid – Maxxium BeLux

Wij vinden uw privacy belangrijk. We hebben daarom deze procedure opgesteld. U kunt hieronder lezen hoe we welke gegevens van u verzamelen en opslaan en welke maatregelen we hebben genomen om gegevens te beschermen.

Wij zijn Maxxium Belux N.V, ons kantoor is gevestigd op de Leuvensesteenweg 643 unit 1.13
1930 in Zaventem. Ons telefoonnummer is +32 2 255 70 74. U kunt ons via email bereiken op [email protected]

Overzicht

Maxxium beschermt en respecteert de privacy en persoonlijke informatie van zijn consumenten, werknemers, sollicitanten en individuele klantcontacten. Het veilig opslaan van de persoonlijke gegevens die we verzamelen is een prioriteit voor ons en we willen dat u erop kunt vertrouwen dat uw informatie in veilige handen is. We hebben dit privacybeleid ontwikkeld om hierover te informeren. In dit document kunt u vinden:

 • Welke persoonsgegevens we verzamelen
 • Hoe we deze gegevens verzamelen
 • Hoe en waarom we deze gegevens delen met andere bedrijven
 • Hoe lang we deze gegevens bewaren
 • Wat uw rechten en keuzes zijn met betrekking tot deze gegevens

Welke gegevens verzamelen we?

 • Uw naam (voor nieuwsbrieven en orders), geboortedatum (voor leeftijdsverificatie) en locatie;
 • Uw contactgegevens: postadressen inclusief factuur- en afleveradressen, telefoonnummer(s) van contactpersonen (wanneer u producten bestelt of contact met ons opneemt met een vraag)
 • Details van aankopen en bestellingen door u gedaan;
 • Wanneer u een aankoop doet of een bestelling bij ons plaatst, uw betaalkaartgegevens;
 • Uw correspondentie en communicatie met Maxxium;
 • Persoonlijke gegevens die u misschien hebt gedeeld via een openbaar platform (zoals op Maxxium’s Instagram-feed of LinkedIn-pagina); Uw communicatie- en marketingvoorkeuren; Uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes; Online browse-activiteiten op de website van Maxxium, uw IP-adres, de ID van uw (mobiele) apparaat, eventuele inloggegevens, het browsertype en andere technologie die u gebruikt om deze website te bezoeken.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer:

 • U zich abonneert op nieuws van Maxxium of haar merken;
 • U een online bestelling plaatst voor een Maxxium product;
 • U een van onze evenementen bijwoont (en u schrijft zich daarvoor in) of een van onze sites bezoekt;
 • U solliciteert bij Maxxium;
 • U contact met ons opneemt met een vraag of opmerking.

Op deze website gebruiken we Hotjar en Google analytics. We doen dit zodat we beter kunnen begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken, zodat we deze kunnen verbeteren. Hotjar is een service die ons helpt de gebruikerservaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld hoeveel tijd ze doorbrengen op welke pagina’s, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) Dit stelt ons in staat om onze site en service te verbeteren met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een niet-geïdentificeerde vorm), schermgrootte van apparaat, apparaat type (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de taalinstelling. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een geanonimiseerd gebruikersprofiel. Hotjar is contractueel verboden om de namens ons verzamelde gegevens te verkopen of te gebruiken.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Maxxium (en vertrouwde partners die namens ons handelen) gebruikt uw persoonlijke gegevens in de volgende gevallen:

 • Om u, met uw toestemming, informatie, producten of diensten te leveren die u van ons vraagt ​​of waarvan we denken dat u hierin geïnteresseerd bent (alleen als u ons toestemming hebt gegeven om contact met u op te nemen);
 • We kunnen u gepersonaliseerde communicatie sturen op basis van uw voorkeuren en gebruik van de producten van Maxxium;
 • Om uw identiteit en uw leeftijd te verifiëren; voor het voorkomen van fraude of om met u in contact te treden voor serviceaangelegenheden;
 • Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten tussen Maxxium en u.
 • Om ervoor te zorgen dat onze website op de meest efficiënte manier aan u wordt getoond.
 • Waar we een wettelijk recht of plicht hebben om uw informatie te gebruiken of bekend te maken (bijvoorbeeld in verband met een onderzoek door een overheidsinstantie of in een juridisch geschil).

Wat is de juridische grondslag voor het opslaan van uw gegevens?

Onder de AVG zijn wij verplicht om onze wettelijke reden voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens te vermelden. Maxxium vertrouwt op uw toestemming om u marketingcommunicatie te sturen. U kunt uw toestemming om deze berichten te ontvangen op elk moment intrekken door gebruik te maken van de afmeldknop in onze nieuwsbrieven.

Maxxium verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens ook omdat deze nodig zijn voor:

 • Het nastreven van onze legitieme belangen (zoals hieronder uiteengezet);
 • Het voldoen aan onze verplichtingen jegens consumenten en klanten als wij producten aan hen verkopen.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Onze legitieme belangen

De normale rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is dat deze noodzakelijk zijn voor de legitieme belangen van Maxxium, waaronder:

 • Goederen verkopen en leveren aan onze klanten en consumenten;
 • Het promoten en adverteren van onze producten;
 • Het begrijpen van het gedrag, activiteiten, voorkeuren en behoeften van onze consumenten;
 • Verbeteren van bestaande producten en ontwikkelen van nieuwe producten;
 • Het afhandelen van vragen van consumenten en klanten, het verwerken van klachten of geschillen en het voorkomen, onderzoeken en opsporen van fraude of asociaal gedrag.
 • Het behandelen van uw sollicitatie.

Wat zijn uw rechten?

Onder de AVG heeft U een aantal rechten met betrekking tot de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, namelijk:

 • Het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens;
 • Het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht om in bepaalde omstandigheden uw gegevens te laten verwijderen;
 • Het recht om in bepaalde omstandigheden de verwerking van uw gegevens te beperken;
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid, namelijk om uw gegevens voor verschillende doeleinden te verkrijgen en opnieuw te gebruiken voor uw eigen doeleinden;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
 • Het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvorming (inclusief profilering), wanneer dit een juridisch effect of een vergelijkbaar significant effect op u heeft; en om schadevergoeding te eisen voor schade veroorzaakt door een schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als U een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met [email protected]

Met wie delen we uw data?

Om op een effectieve manier aan onze verplichtingen jegens u te voldoen werken we samen met een aantal betrouwbare partijen om functies uit te voeren die de verwerking van uw persoonsgegevens met zich meebrengen. Deze omvatten IT-, bezorg- en marketingserviceproviders.

 • Wanneer u producten bestelt in onze online winkel, worden uw gegevens gedeeld met onze partner die de orderafhandeling verzorgt.
 • We gebruiken marketingserviceproviders om namens ons activiteiten uit te voeren, zoals het verzenden van nieuwsbrieven naar onze consumenten en het beheren van eventuele promoties.
 • We gebruiken ook andere bureaus om evenementen, wedstrijden en merkprogramma’s te beheren waarvoor u zich heeft aangemeld.
 • Sommige van de externe serviceproviders die we gebruiken, zijn mogelijk buiten de EU gevestigd, maar we zullen persoonlijke gegevens alleen aan deze serviceproviders overdragen als we ervan overtuigd zijn dat er passende beschermingsniveaus en beveiligingscontroles zijn om uw persoonlijke gegevens te beschermen. We leggen contractuele verplichtingen op aan dienstverleners met betrekking tot gegevensbescherming en beveiliging, wat betekent dat zij uw persoonlijke gegevens alleen kunnen gebruiken om diensten aan Maxxium of aan u te leveren, en geen ander doel.
 • We kunnen informatie aan anderen (zoals overheids- of wetshandhavingsinstanties) verstrekken in goed vertrouwen dat dergelijke actie noodzakelijk is om: (i) onze algemene voorwaarden af ​​te dwingen of toe te passen; (ii) te voldoen aan alle juridische claims tegen Maxxium; (iii) de rechten, eigendommen of veiligheid van Maxxium beschermen; of (iv) de rechten, eigendommen of veiligheid van het publiek beschermen.
 • Als Maxxium betrokken raakt bij een fusie, overname, faillissement of andere transactie waarbij sommige of al onze activa worden verkocht, kan gebruikersinformatie, inclusief persoonlijke informatie die van u is verzameld via uw gebruik van onze website, worden opgenomen in de overgedragen activa. Als een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, zullen we redelijke middelen gebruiken om u op de hoogte te stellen, hetzij via e-mail en / of een prominente melding op de website.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden uiteengezet in deze procedure. Voor verschillende soorten gegevens gelden verschillende bewaartermijnen. Als u uw gegevens wilt laten verwijderen of verwijderen, neem dan contact op met [email protected]

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Maxxium doet er alles aan om uw persoonlijke gegevens op een veilige manier op te slaan en te verwerken. Om ongeoorloofde toegang te voorkomen, de nauwkeurigheid van gegevens te behouden en het juiste gebruik van persoonlijke gegevens te garanderen, controleren wij onze procedures regelmatig en passen wij deze aan indien noodzakelijk.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die naar uw computer of mobiele apparaat worden gedownload wanneer u bepaalde websites bezoekt. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar uw computer. Bezoek www.allaboutcookies.org voor meer informatie over cookies en de manier waarop ze werken.

We gebruiken cookies wanneer u onze website bezoekt om:

 • Te verifiëren dat u oud genoeg bent om onze site-inhoud te bekijken;
 • Bij te houden welke delen van onze site u bezoekt en van welke websites u kwam om op onze website te komen. Alle informatie die door deze cookie wordt verzameld, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem
 • Met uw toestemming kunnen we een cookie plaatsen om uw voorkeuren te onthouden, zodat u uw gegevens (land / leeftijd en taal) niet opnieuw hoeft in te voeren.
 • U voorzien van een snelle link naar socialenetwerksites zoals Twitter, Facebook en LinkedIn, sluiten wij externe cookies van derden in op onze website. U kunt het cookiegebruiksbeleid van deze derde partijen bekijken op hun eigen websites.

U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt desgewenst uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren.

Ga naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout als u zich wilt afmelden voor tracking door Google Analytics op alle websites die u bekijkt.

Links

Alle links naar websites van derden worden uitsluitend geplaatst voor uw gemak. We hebben geen controle over de inhoud van deze websites en doen daarom geen uitspraken over de informatie op deze sites en zijn er tevens niet voor verantwoordelijk.

Functies voor sociale media

Onze websites bevatten functies voor sociale media zoals Twitter, Facebook en LinkedIn, die hun eigen privacy-verklaringen hebben. Zorg ervoor dat u hun voorwaarden en de privacyverklaring goed doorleest voordat u persoonsgegevens invoert; wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies.

Vragen

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, neem dan contact met ons op via [email protected]

Bent u het niet eens met hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? En komen wij er samen niet uit? Dan kunt u een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zie https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Veranderingen

Dit beleid kan van tijd tot tijd veranderen. Als wij iets belangrijks wijzigen, zullen wij dit melden op onze website.

nl fr